• Ubezpieczenie domu i domu w budowie

 • Budując dom należy pamiętać o różnych zagrożeniach i sytuacjach które mogą spowodować duże straty.
 • Dbając o bezpieczeństwo twojej inwestycji zapewniasz sobie ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.
 • Jeżeli potrzebujesz cesji pod kredyt, znajdziemy bardzo konkurencyjną ofertę dokładnie przystosowaną do warunków budowy z jeszcze lepszą ceną !

Należy pamiętać, że przedmioty ubezpieczenia takie jak:

 

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury
 • mienie ruchome ( własność ubezpieczonego ), znajdujące się w ubezpieczonych domach

Można ubezpieczyć między innymi od:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej
 • włamania, kradzieży ( mienie i stałe  elementy )